Viešųjų ir privačių interesų derinimas
Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.
VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas.
Veiksmų VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centre gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas.
Translate »