Pranešėjų apsauga
Kompetentingas subjektas Veronika Buikauskienė Kontaktai:

Tel. Nr. (+370 650) 19 330

pranesk@elpsichiatrija.lt

8 kab., Taikos g. 6A, Elektrėnai

Atkreipiame dėmesį! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundų, prašymų ar pranešimų, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, pateikimui.
Asmenys, galintys teikti informaciją apie pažeidimus Informaciją apie pažeidimus VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centre gali teikti esami ir buvę įstaigos darbuotojai arba asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su įstaiga.
Pažeidimas Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.
 Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo Įstaigai pranešimą gali pateikti vidiniu kanalu vienu iš šių būdų:
elektroniniu paštu pranesk@elpsichiatrija.lt , atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta Aprašo 5 punkte nurodyta informacija.

 

paštu Viešajai įstaigai Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centrui adresu: Taikos g. 6A, LT-26115 Elektrėnai, atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta Aprašo 5 punkte nurodyta informacija. Siunčiant pranešimą paštu, po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“; žodžiu, tiesiogiai atvykęs į Įstaigą pas kompetentingą subjektą (į 8 kabinetą, adresu Taikos g. 6A, LT-26115, Elektrėnai). Šiuo atveju kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens sutikimą, turi teisę užfiksuoti susitikimą – daryti pokalbio įrašą ir jį išsaugoti patvarioje laikmenoje, kurioje galima rasti ieškomą informaciją, arba užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą su prierašu „Užpildyta pagal pareiškėjo žodžius“.
Informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centre teikimo tvarkos aprašas
Pranešimo apie pažeidimą forma
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo
Translate »