Veiklos ir finansinės ataskaitos

Visas ankstesnes ataskaitas galima peržiūrėti steigėjo – Elektrėnų savivaldybės svetainėje – www.elektrenai.lt

2017 metų Elektrėnų savivaldybės tarybos patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos

2018 metų I-ojo pusmečio finansinės ataskaitos

2018 metų 9 mėn. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų veiklos ir finansinės ataskaitos,patvirtintos savivaldybės tarybos