Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras

Korupcijos prevencija

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ( toliau – STT arba Tarnyba) atsklieidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Informacija, kur kreiptis pacientui susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla įstaigoje 

Atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje paskirta soc. darbuotoja Veronika Buikauskienė. Kontaktai: 8 kab., Taikos g. 6A, Elektrėnai, tel. Nr. (+370 650) 19 330, el. paštas social@elpsichiatrija.lt 

Direktoriaus kreipimasis į pacientus

VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro darbuotojų elgesio kodeksas

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus

STT antikorupcinė vaizdo paskaita

PRIVALOMAS PRANEŠIMAS APIE ŽINOMĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ

Jeigu įstaigoje iš Jūsų prašo ar reikalauja pakišos, jeigu be teisinio pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kita korupcijos forma, informuokite Jums priimtinomis priemonėmis.

Pranešti galite:

  1. Informuoti Veroniką Buikauskienę asmeniškai – 8 kab., adresu Taikos g. 6A, Elektrėnai arba tel. (+370 650) 19 330, el. paštas social@elpsichiatrija.lt 
  2. Informuoti įstaigos direktorių asmeniškai – 7 kab., adresu Taikos g. 6A, Elektrėnai arba tel. (+370 528) 39 646, el. paštas direktorius@elpsichiatrija.lt .
  3. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai nemokamu tel. +370 800 66 004;
  4. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai tel. (+370 5) 2663333 el. paštas pranesk@stt.lt 
  5. Anonimiškai praneškite apie korupcijos atvejus 

 Jūsų informacija mums labai svarbi

Primename, jog

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu ( LR BK 236 str.)

Exit mobile version