Korupcijos prevencija
  1. VšĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017 – 2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
  2. KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE PROGRAMA 2017 – 2019 METAMS

3.Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ( toliau – STT arba Tarnyba) atskliedžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

  1. Informacija kur kreiptis pacientui susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla įstaigoje 

VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centre: atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją ir kontrolę, įstaigoje paskirta soc.darbuotoja Veronika Buikauskienė.

1.Informuoti Veroniką Buikauskienę asmeniškai – 8 kab. centro būstinė Taikos g.6A, Elektrėnai arba tel.(8528)39646, e-paštas social@elpsichiatrija.lt

  1. Informuoti įstaigos direktorių asmeniškai – 1 kab.centro būstinė, Taikos g.6A, Elektrėnai arba tel. (8528) 39646, el. paštas direktorius@elpsichiatrija.lt .
  2. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministeriją nemokamu tel. 8 800 66 004;
  3. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybą tel. (8~5) 2663333 el. paštas pranesk@stt.lt 
  4. Anonimiškai praneškite apie korupcijos atvejus 

Direktoriaus kreipimasis į pacientus:

VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro darbuotojų elgesio kodeksas

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio veksmus

STT antikorupcinė vaizdo paskaita

PRIVALOMAS PRANEŠIMAS APIE ŽINOMĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ

Įstaigai suteiktas skaidrios ASPĮ vardas

Jeigu įstaigoje iš Jūsų prašo ar reikalauja pakišos, jeigu be teisinio pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kita korupcijos forma, informuokite Jums priimtinomis priemonėmis.

 Jūsų informacija mums labai svarbi

 

Primename,jog

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu ( LR BK 236 str.)

Ataskaita apie korupcijos prevencijos 2016-2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.2017 metų I-as pusmetis

Ataskaita apie korupcijos prevencijos 2016-2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.2017 metų II-as pusmetis

Ataskaita apie korupcijos prevencijos 2016-2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.2018 metų I-as pusmetis

Ataskaita apie korupcijos prevencijos 2016-2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.2018 metų II-as pusmetis

ANKETA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYTOJUS/ATSAKINGUS ASMENIS

VšĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO IR VERTINIMO MOTYVUOTA IŠVADA

Programa 2020 – 2022 metams

2020 – 2022 metų programos įgyvendinimo planas

Paramos iniciavimas

Neteisėto atlygio registro aprašas

Motyvuota išvada

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka

Informacija apie gautą paramą 2020 metais

Dovanų registro aprašas